Hovedkorpset i Edinburgh

Årets sommertur for hovedkorpset gikk til Edinburgh. Det ble en flott og innholdsrik tur med mange ulike opplevelser og aktiviteter – og med konsert i en fullsatt St. Giles’ cathedral som et høydepunkt vi vil huske lenge.

Her er noen bilder: