Juniorkorpset

DM 2022

Etter ett år i aspirantkorpset, begynner man i juniorkorpset.

Her går man til og med 6. klasse, før man blir med i hovedkorpset når man starter i 7. klasse. Alle har egen spillelærer som man har time med en gang i uken i tillegg til samspill hver torsdag kl 1630-1830 på Voksen skole.

På 17.mai marsjerer juniorkorpset som eget korps i barnetoget i Oslo sentrum. Det er flere konserter i løpet av året sammen med hovedkorpset.

Juniorkorpset deltar årlig i Distriktsmesterskapet for korps. En langhelg før sommeren drar de på egen sommertur et sted i Norge med mange sosiale og morsomme aktiviteter.

Dirigent

Guro L.Bjørnstad Kraft er juniorkorpset sin dirigent. Guro har sin utdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har jobbet mange år som frilans i de fleste korps og orkestre i Norge.

Guro er fast ansatt som trompetist i Forsvarets Stabsmusikkorps og i tenThing Brassensemble Hun elsker å undervise barn og ungdom og har lang erfaring med dette.

Guro kan nås på epost gurobkraft@gmail.com eller mobil 986 12 490.

Korpsledere

Anne Vestli951 33 766
Hilde Kalager951 74 493
Linda Thorsen
Hilde Bliksrud
Espen Aase Thorseng
Nele de Vos