Aspirantkorpset

Fra 3. klasse kan man bli med i Aspirantkorpset.

Opptaket starter rett etter 17. mai i 2. klasse og da får man utdelt instrument.

Korpset har løpende opptak gjennom høsten og vinteren.

I korpset får man egen spillelærer 30 minutter hver uke. Hver torsdag kl. 1530-1630 har aspirantkorpset fellesøvelse på Voksen skole. Musikanter fra Bogstad skole blir kjørt i taxi fra Bogstad skole til Voksen skole torsdager.

Dirigent

Guro L.Bjørnstad Kraft er juniorkorpset sin dirigent. Guro har sin utdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har jobbet mange år som frilans i de fleste korps og orkestre i Norge.

Guro er fast ansatt som trompetist i Forsvarets Stabsmusikkorps og i tenThing Brassensemble Hun elsker å undervise barn og ungdom og har lang erfaring med dette.

Guro kan nås på epost gurobkraft@gmail.com eller mobil 986 12 490.

Korpsledere

Stian Aagedal
Stine Selfors