Aspirantkorpset

Fra 3. klasse kan man bli med i aspirantkorpset.

Opptaket starter rett etter 17. mai i 2. klasse og man fpr utdelt instrument og en innføringstime før sommerferien. Korpset har løpende opptak gjennom sommeren og tidlig høst.

I korpset får man enetime med spillelærer 30 minutter hver uke. Hver torsdag kl. 1515-1615 har aspirantkorpset fellesøvelse på Voksen skole. Musikanter fra Bogstad skole blir kjørt i taxi fra Bogstad skole til Voksen skole torsdager.

Dirigent

Maja Bjørhei er dirigent. Hun er utdannet musikkpedagog og klarinettist fra Norges Musikkhøgskole (NMH). I dag jobber hun som klarinettlærer ved Nordre Follo Kulturskole og studerer master i musikkpedagogikk ved NMH. Gjennom de siste årene har hun blitt mye brukt som dirigent, instruktør på seminarer og sommerkurs i regi av NMF, samt jobbet i prosjektet PULSE i Sør-Afrika.

Maja kan nås på epost dirigent-ak-jk@voksen.no eller mobil 992 21 493.

Korpsledere

Anne Vestli951 33 766
Ewout Voors900 78 960
Simen Kjær Haugberg913 46 344