Juniorkorpset

Etter ett år i Aspirantkorpset, begynner man i Juniorkorpset.
Her går man i 3 år, før man blir med i Hovedkorpset. Alle har egen spillelærer som man har time med en gang i uken i tillegg til samspill hver torsdag kl 1630-1830 på Voksen skole.
På 17.mai går korpset foran Bogstad skole i 17.maitoget i byen. Det er flere konserter i løpet av året sammen med Hovedkorpset.
Hvert år deltar Juniorkorpset i Distriktsmesterskapet for korps. En langhelg før sommeren drar de på egen sommertur et sted i Norge med mange sosiale og morsomme aktiviteter.

Dirigent
Guro L.Bjørnstad Kraft er juniorkorpset sin dirigent. Guro har sin utdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har jobbet mange år som frilans i de fleste korps og orkestre i Norge.
Guro er fast ansatt som trompetist i Forsvarets Stabsmusikkorps og i tenThing Brassensemble Hun elsker å undervise barn og ungdom og har lang erfaring med dette.
Guro kan nås på epost gurobkraft@gmail.com eller mobil 986 12 490.

Korpsledere


Anne Vestli 951 33 766
Hilde Kalager 951 74 493

Linda Thorsen
Hilde Bliksrud
Espen Aase Thorseng
Nele de Vos

Spillelærere

Fløyte
Marie Lille Haugen 922 56 598

Klarinett
Victor Martinez Jara 939 45 261
Christine Bårreng Hansen 974 14 199
Madara Eleonora Mezale 371 2201 7911
Saksofon
Vibeke Villum 464 28 182
Kornett/Trompet
Øyvind Mathisen 452 24 513
Håkon Rønning Anthonisen 472 13 089
Horn
Sissel Grøndahl 922 83 934
Baryton, Tuba, Trombone
Marte Setsaas 416 32 295
Slagverk
Sebastian Lindland 482 69 903