Aspirantkorpset

Fra 3. klasse kan man bli med i Aspirantkorpset.
Opptaket starter rett etter 17. mai i 2. klasse og da får man utdelt instrument. Korpset har løpende opptak gjennom høsten og vinteren.
I korpset får man egen spillelærer 30 minutter hver uke. Hver torsdag kl. 1530-1630 har aspirantkorpset fellesøvelse på Voksen skole. Musikanter fra Bogstad skole blir kjørt i taxi fra Bogstad skole til Voksen skole torsdager.

DirigentGuro L.Bjørnstad Kraft er juniorkorpset sin dirigent. Guro har sin utdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt. Hun har jobbet mange år som frilans i de fleste korps og orkestre i Norge.
Guro er fast ansatt som trompetist i Forsvarets Stabsmusikkorps og i tenThing Brassensemble Hun elsker å undervise barn og ungdom og har lang erfaring med dette.
Guro kan nås på epost gurobkraft@gmail.com eller mobil 986 12 490.

KorpsledereStian Aagedal
Stine Selfors

Spillelærere

Fløyte
Marie Lille Haugen 922 56 598

Klarinett
Victor Martinez Jara 939 45 261
Christine Bårreng Hansen 974 14 199
Madara Eleonora Mezale 371 2201 7911
Saksofon
Vibeke Villum 46428182
Kornett/Trompet
Øyvind Mathisen 452 24 513
Håkon Rønning Anthonisen 472 13 089
Horn
Sissel Grøndahl 922 83 934
Baryton, Tuba, Trombone
Marte Setsaas 416 32 295
Slagverk
Jonas Evenstad 466 13 969
Fagott
Tor Selmer 997 27 647