Aspirantopptak til skolekorpset

Rekruttering 2023

Bli med i Voksen skoles musikkorps!

  • Du lærer å spille et instrument!
  • Du spiller sammen med andre!
  • Du har det gøy og blir kjent med de andre musikantene!

Vi har fått mange flotte, nye aspiranter i korpset, men det er fortsatt mulig å bli med! Pr. september 2023 har vi ledige plasser på trombone og baryton/tuba.

Du kan lære litt om instrumentene ved å se på videoene som musikanter i hovedkorpset laget i 2020. Se lenker under.

Fløyte: https://youtu.be/HunFrIWaHYI
Klarinet: https://youtu.be/BVSST_euP9M
Saxofon: https://youtu.be/zEr1djbOpOE
Horn: https://youtu.be/JbDVFWneYJg
Kornett / trompet: https://youtu.be/Igs7HilqYpg
Trombone: https://youtu.be/P8_2-YigGgg
Baryton / tuba: https://youtu.be/RMJ-Erf_gB8
Slagverk (melodisk): https://youtu.be/kCA-3nEOSOA
Slagverk: https://youtu.be/gseZolwWQg0
Obo: https://youtu.be/bStKjveTtgU
Fagott: https://youtu.be/tpfg2kIhGXc

Til foreldre!

Bogstad skole og Voksen skole har felles musikkorps. Musikantene er i alderen 8-18 år og deles inn i tre korps: aspirant-, junior- og hovedkorps. Alle som skal begynne i 3.klasse, eller er eldre, kan bli med i korpset.

Ved å spille i korpset får barnet ditt:

  • Låne instrument og uniform
  • Individuell opplæring i sitt instrument ½ time hver uke med spillelærer.
  • Felles samspill med dirigent hver uke på Bogstad eller Voksen skole. Det arrangeres transport mellom skolene til samspill.
  • Bli med på seminarer og sommerturer

Våre dirigenter og lærere er profesjonelle musikere/musikkpedagoger eller studerer til å bli det.

Meld på barnet ditt ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.

ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO2hOactAIFEgdQ_Jxz8vdc4sQ1F4J80lkdHPMr7Z4_58bUg/viewform?usp=sf_link

Løpende opptak. Pr september 2023 har vi ledige plasser på trombone og baryton/tuba.

Mer informasjon om korpsinstrumenter finner du her:
https://musikkorps.no/musikk/fagstoff/instrumentkunnskap-for-skolekorpsdirigenter/

Annen informasjon:

  • Kontingenten er kr 2850 per halvår. Informasjon om søskenmoderasjon og mulighet for redusert kontingent finner du under kontingentmoderasjon
  • Foreldre deltar kun på loppemarked to ganger i året. For øvrig er det ingen aktiviteter som krever foreldredeltakelse

Har du spørsmål, kan du ringe: Silje Systad (nestleder) 41 14 74 28