Aspirantopptak til skolekorpset

Rekruttering 2024

Vi rekrutterer! Nå kan du bli med i Voksen skoles musikkorps – skolekorpset for Bogstad skole og Voksen skole!

  • Du lærer å spille et instrument!
  • Du spiller sammen med andre!
  • Du har det gøy og blir kjent med de andre musikantene!


Vi inviterer til instrumentprøving onsdag 29. mai kl. 17.00 på Bogstad skole og torsdag 30. mai kl. 17.00 på Voksen skole.

Du kan også lære litt om instrumentene ved å se på videoene som musikanter i hovedkorpset laget i 2020. Se lenker under.

Fløyte: https://youtu.be/HunFrIWaHYI
Klarinet: https://youtu.be/BVSST_euP9M
Saxofon: https://youtu.be/zEr1djbOpOE
Horn: https://youtu.be/JbDVFWneYJg
Kornett / trompet: https://youtu.be/Igs7HilqYpg
Trombone: https://youtu.be/P8_2-YigGgg
Baryton / tuba: https://youtu.be/RMJ-Erf_gB8
Slagverk (melodisk): https://youtu.be/kCA-3nEOSOA
Slagverk: https://youtu.be/gseZolwWQg0
Obo: https://youtu.be/bStKjveTtgU
Fagott: https://youtu.be/tpfg2kIhGXc

Til foreldre!

Bogstad skole og Voksen skole har felles musikkorps. Musikantene er i alderen 8-18 år og deles inn i tre korps: aspirant-, junior- og hovedkorps. Alle som skal begynne i 3.klasse, eller er eldre, kan bli med i korpset.

Ved å spille i korpset får barnet ditt:

  • Låne instrument og uniform
  • Individuell opplæring i sitt instrument ½ time hver uke med spillelærer.
  • Felles samspill med dirigent hver uke på Bogstad eller Voksen skole. Det arrangeres transport mellom skolene til samspill.
  • Bli med på seminarer og sommerturer

Våre dirigenter og lærere er profesjonelle musikere/musikkpedagoger eller studerer til å bli det.

Meld på barnet ditt ved å fylle ut innmeldingsskjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9J8BbE1zKiVpBc-r6OJMSYYCmw-DZ3WOaeYmQ8ZgZE7Vxyg/viewform?usp=sf_link

Vi har løpende opptak – melder man seg inn før 7. juni kommer man med i første pulje med instrumentfordelinger.

Mer informasjon om korpsinstrumenter finner du her:
https://musikkorps.no/musikk/fagstoff/instrumentkunnskap-for-skolekorpsdirigenter/

Annen informasjon:

  • Kontingenten er kr 2850 per halvår. Informasjon om søskenmoderasjon og mulighet for redusert kontingent finner du under kontingentmoderasjon
  • Foreldre deltar kun på loppemarked to ganger i året. For øvrig er det ingen aktiviteter som krever foreldredeltakelse

Har du spørsmål, kan du ringe: Silje Systad (nestleder) 41 14 74 28