Vi søker ny aspirant- og juniorkorpsdirigent fra januar 2023!

Vår dirigent for aspirantkorpset og juniorkorpset må dessverre gi seg, og vi er på jakt etter en som kan overta fra januar 2023. Vi kan tilby positivt miljø, ordnede arbeidsforhold og gode ressurser. Er du den rette til å videreutvikle vårt tilbud til korpsets yngste musikanter?

Juniorkorpset i Bærum kulturhus, 20. oktober 2019 

Voksen skoles musikkorps har jevn og god rekruttering fra Bogstad- og Voksen skole. Årets aspirantkorps teller 31 medlemmer, mens juniorkorpset, som består av barn til og med 6. klasse, har 36 medlemmer. Juniorkorpset er et selvstendig fungerende korps med fullt utbygd slagverksgruppe. De opptrer blant annet som eget korps på 17. mai og deltar årlig i 4. divisjon i Distriktmesterskapet. 

Korpsene øver torsdag ettermiddag, aspirantene på Bogstad skole og juniorene på Voksen skole. De eldste i juniorkorpset (6. klassingene) får et utvidet tilbud etter vanlig øvelse. På øvelsene vil du ha tilgang til et godt støtteapparat med både korpsledere (foreldre) og assistenter (slagverklærer og eldre musikanter fra hovedkorpset). 

Voksen skoles musikkorps har gode instrumentallærere, både engasjert direkte av korpset og fra Oslo kulturskole. Alle medlemmer får 30 minutter enkeltundervisning pr uke. Aktivitetsnivået er høyt med flere konserter og arrangementer i løpet av året. En av våre større satsinger er Voksenfestivalen for solister og ensembler som arrangeres årlig med deltakere fra hele Osloområdet. 

Vi ønsker en dirigent som har gode pedagogiske evner og musikkfaglig kompetanse, som liker å samarbeide, som brenner for nybegynneropplæringen og som kan være med på å heve kvaliteten ytterligere på vårt tilbud til barn mellom 8 og 12 år.

Korpset ønsker at dirigenten tar oppdrag som næringsdrivende. 

For faglige spørsmål om stillingen, kontakt musikalsk leder og dirigent for hovedkorpset, Petter Langfeldt Carlsen på dirigent@voksen.no.

Søknaden og evt. spørsmål om søknadsprosessen sendes til styrets nestleder Silje Systad, nestleder@voksen.no

Søknadsfrist: 10. november 2022.

Juniorkorpset på Distriktmesterskapet for skolekorps 2022