Velkommen til Voksenfestivalen 2021

Festival for ensembler og solister

For syvende gang ønsker vi deltakere fra hele Osloområdet velkommen til Voksenfestivalen!
Voksenfestivalen 2021 finner sted i September i Voksen Kirke. Eksakt dato besluttes i løpet av våren 2021

Festivalen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler mht Covid-19. Det vil denne gangen være begrenset med plasser. Vi prioriterer de som melder seg på først. Vi må ta forbehold om at arrangementet evt. må avlyses på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.

Påmelding:Solister

Påmelding:Ensembler

Påmeldingsfrist:01.juli
Deltageravgift:600,- pr ensemble/solist

Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillsforståelse gjennom å opptre som solist eller i ensemble. Ensemblene kan bestå av 2–10 musikanter og spiller uten dirigent.Solistene får tilbud om pianoakkompagnement (200,-ekstra i deltageravgift). Merk at det settes av tid til gjennomspilling med akkompagnatør på ettermiddag/kveld før arrangementet
Festivalen er primært for blåsere og slagverkere, men man kan søke om å delta med andre instrumenter i ensemblene dersom blås og/eller slagverk inngår i besetningen.Det er ikke mulig for ensemblene å få akkompagnement, men en pianist kan inngå som deltaker og medlem av ensemblet.

DET SPILLES I TRE KLASSER:
Klasse 1, Barneskole (kun ensembler)
Klasse 2, Ungdomsskole
Klasse 3, Videregående skole

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i et ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

TID PÅ SCENEN:
Klasse 1, inntil 5 minutter
klasse 2, inntil 7 minutter
klasse 3, inntil 9 minutter

BEDØMMING:
To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid. I klasse 2 og 3 rangerer dommerne de tre beste fremførelsene.

Vinner av Solister klasse 3 tilbys et solistoppdrag med Opus 82!
Opus82