KORPS ER GØY - BLI MED DU OGSÅ!!

ASPIRANTOPPTAK

Aspirantopptak til skolekorpset, der man får prøve å spille på alle instrumentene

Arrangeres

Onsdag 22. Mai kl 17:30 i Storstua på Bogstad skole og
Torsdag 23. Mai kl 17:00 i Bessa på Voksen skole.

Voksen Skoles Musikkorps er korpset for Bogstad og Voksen skoler. Medlemmene er i alderen 8-18 år.
Alle som skal begynne i 3.klasse – eller er eldre – kan bli med i korpset. I tillegg til samspill, får alle individuell opplæring i sitt
instrument 30 min hver uke. Aspirantene har samspill i AKS-tiden hver torsdag. For Bogstadelevene arrangeres det transport fra
Bogstad skole til Voksen skole.

Vil du vite mer eller har spørsmål kontakt Else Johanne Rønning tlf: 938 97 393, eller Shahzad Abid 9059 9978