Ensemblefestival Februar 2018

Bli med på Voksenfestivalen

Voksenfestivalen 2018 finner sted Lørdag 3.Februar i Voksen Kirke. Voksenfestivalen arrangeres for 4. gang, med ensembler og solister fra hele Oslo-området som deltagere.

Påmeldingsfrist: 10. desember
Deltageravgift: 500,- pr ensemble/solist
Påmelding: Via e-post til sekretar@voksen.no

Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillforståelse gjennom å spille som solist eller i ensembler fra 2 til 10 medlemmer. Ensemblene spiller uten dirigent. Deltakeravgiften dekker akkompagnatør for de som stiller i solistklassene. Det settes av tid til en gjennomspilling med akkompagnatøren på starten av dagen.
Det spilles i tre klasser:
• Klasse 1, Barneskole
• Klasse 2, Ungdomsskole
• Klasse 3, Videregående skole
Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i samme ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme. Det er samme klasseinndeling for solistene.
Tid på scenen:
Klasse 1 har inntil 5 minutter, klasse 2 har inntil 7 minutter og klasse 3 har inntil 9 minutter.
Bedømming:
To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid. Dommerne rangerer de tre beste i klasse 2 og 3. Klasse 1 får kun skriftlig vurdering.